Informatie

Tips voor leerkrachten

Voorbereiding

Bereid je leerlingen goed voor op de activiteiten. Zo wordt hun motivatie en nieuwsgierigheid geprikkeld.

Ook bij de film- en theaterbezoeken is een omkadering erg belangrijk. Een voorbereiding in de klas maakt de beleving van de kinderen intenser en waardevoller. Een positieve belevenis betekent op termijn meer respect en openheid voor deze kunstvorm. Een goede hulp hierbij zijn de lesmappen die de meeste gezelschappen maken en het digitale spel Voor de show.  Films zijn eveneens omkaderd door lesmateriaal. De meeste lesmappen kan je downloaden van deze website. De links hiernaar zijn terug te vinden op de acitiviteitpagina rechts bovenaan. Bezoek de website geregeld, sommige lesmappen zijn nog niet in ons bezit en worden er pas later aan toegevoegd. Een paar weken voor de voorstelling ontvang je een bevestigingsmail met een link naar de lesmap (indien voorhanden).

 

Voor de show

Voor De Show is een interactief, digitaal spel om leerlingen van 6 tot 12 jaar warm te maken voor een theatervoorstelling. Tijdens één lesuur leren je leerlingen de theatercodes kennen, krijgen ze een virtuele rondleiding in gc De Rinck en stelen ze zelf de show met creatieve opdrachten (tekenen, schrijven en uitbeelden). En dat alles met een minimale voorbereidingstijd. Met een digibord of een laptop en projector start je het spel eenvoudig via  www.voordeshow.be. Vanaf dan wijst het theaterspookje Theo de weg.  Je bepaalt zelf hoeveel tijd je in het spel spendeert en welke onderdelen je speelt.

Voorstellingen waarbij een Voor De Show omkadering is ontwikkeld zijn aangeduid met het  icoon.

 

De dag zelf

Zorg ervoor dat je een tiental minuten voor het aanvangsuur met je klas aanwezig bent. Zo is er voldoende tijd om de jassen uit te doen en rustig plaats te nemen in de zaal. Jassen en tassen mogen niet mee in de zaal omwille van de brandveiligheid. Indien je onderweg merkt dat je niet tijdig zal aankomen, verwittig dan telefonisch De Rinck (02 524 32 35). Zo kunnen we samen met het gezelschap en de reeds aanwezige scholen bespreken of we de voorstelling later kunnen laten beginnen.

Ga bij theater- en filmvoorstellingen tussen de leerlingen zitten zodat je -indien nodig-  kan ingrijpen zonder de voorstelling te storen. Laat je leerlingen genieten van de voorstelling (spontane reacties van het jonge publiek zijn toegestaan!), maar grijp wel in als ze moedwillig de voorstelling storen. Wederzijds respect is een basisvoorwaarde voor het welslagen van een voorstelling.

Drank, snoep, gsm's e.d. mogen niet mee de zaal in. Tijdens de voorstelling mogen er geen foto’s of filmopnames genomen worden.

Ouders zijn welkom bij de theatervoorstellingen en hoeven niet te betalen. Zij mogen plaats nemen in de zijbeuken, niet bij hun kinderen.

Tijdens alle activiteiten verwachten wij aandacht en/of een actieve deelname van de leerkrachten.  

 

Naverwerking

Het beleven van kunst en cultuur opent bij de kinderen en jongeren een hele wereld van emoties, verwondering en fantasie. Soms bieden ze een andere kijk op dingen, soms ontroeren ze, soms zetten ze de realiteit even op zijn kop. Vaak doen ze veel van die dingen tegelijkertijd.

Het kan gebeuren dat leerlingen niet alles begrijpen. Het ontbreken van pasklare antwoorden vormt net een onderdeel van kunst- en cultuureducatie. Tracht in de klas een debat te voeren over hetgeen je gezien hebt. De verschillende visies leiden meestal tot interessante en verrassende interpretaties.

We zijn ook benieuwd naar jouw bevindingen en die van je leerlingen. Gelieve na een activiteit de evaluatiefiche in te vullen. Deze wordt je automatisch per mail bezorgd na de activiteit.