Informatie

Contractueel

Contractuele voorwaarden

Betaling

Betalen gebeurt na ontvangst van de factuur. De deelnamekost staat per activiteit op deze website vermeld en is meestal per leerling of per klas. Soms worden minimum prijzen per klas gerekend. 

 
Annulatie

Het overzicht met de bevestigde reservaties dat de directie eind september ontvangt geldt als overeenkomst. De reservaties worden als definitief beschouwd. Bij annulering wordt het volledige bedrag gefactureerd. 

  • In geval van overmacht (zoals verbod door de federale veiligheidsraad) wordt in overleg naar een mogelijk alternatief gezocht. Indien dit niet lukt, worden geen annulatiekosten aangerekend. Contacteer het GC en vermeld bij annulatie de reden van overmacht.
  • Scholen die niet komen opdagen, betalen de volledige som.
  • Scholen die laattijdig komen opdagen bij een activiteit en hierdoor niet meer kunnen deelnemen, dienen eveneens de volledige som te betalen.

Indien een school toch wenst te annuleren, zal er eerst samen naar een oplossing gezocht worden. Indien deze niet gevonden wordt, zal de activiteit toch aangerekend worden. Hoe sneller we op de hoogte zijn, hoe meer kans dat er een oplossing wordt gevonden.

 

Annulatie door de organisator

Indien een activiteit niet kan doorgaan omwille van organisatorische reden (ziekte speler, technisch probleem,...) zal de school zo snel mogelijk verwittigd worden en gezocht worden naar een nieuwe datum. De activiteit zal enkel aangerekend worden als ze op een ander moment georganiseerd kan worden.