Praktische informatie

Inschrijven

Alle inschrijvingen verlopen via deze website. Inschrijven is mogelijk vanaf 19 juni 12:00 uur tot 11 september 12:00. Hou er rekening mee dat sommige plaatsen beperkt zijn, dus aarzel niet te lang om in te schrijven. Een correctie op de aantallen van je reservaties is eveneens mogelijk tot 11 september 2020.

Na inschrijving ontvang je een automatische bevestigingsmail. Dit is GEEN definitieve bevestiging maar een voorlopige reservatie. Pas eind september krijgt de school een overzicht van alle inschrijvingen met de definitieve bevestigingen. We vragen hiervan een ondertekend exemplaar terug te sturen. Hiermee bevestigt de school haar engagement.

Na 11 september kan er enkel nog ingeschreven worden op podiumactiviteiten waarop nog plaatsen beschikbaar zijn. Voor de andere activiteiten (worshops, musea, wandelingen, ...) worden de inschrijvingen definitief afgesloten op 101september. 

Indien een activiteit waarvoor je wou intekenen volzet is, zet je zeker op de wachtlijst. Indien mogelijk, lassen we graag een extra voorstelling of workshop in.

Programmawijzigingen zijn soms onvermijdelijk. Wanneer er te weinig of teveel inschrijvingen zijn, worden voorstellingen afgelast of bijgeboekt. Wij zullen steeds de federale veiligheidvoorschriften volgen en in functie hiervan ons programma aanpassen. Je wordt van elke wijziging tijdig verwittigd.

Je kan je inschrijvingen ook steeds raadplegen in de rubriek 'mijn inschrijvingen'.

Het aanbod van De Rinck is bestemd voor de Nederlandstalige scholen in Anderlecht. Wil je graag deelnemen aan een activiteit uit ons aanbod maar is je school niet gelegen in Anderlecht, neem dan contact op met chris.daniels@vgc.be.

 

Betaling

Betaling gebeurt na ontvangst van de factuur. De deelnamekost staat per activiteit op deze website vermeld en is meestal per leerling (begeleiders gratis).  Soms worden minimum prijzen per klas gerekend.

Voor de facturatie telt het aantal inschrijvingen, het theater- en filmbezoek wordt aangerekend op basis van de aanwezigen. Indien het aantal afwezigen op een voorstelling meer dan 10 % van de reservatie bedraagt, zal 90 % van de reservatie aangerekend worden.

De school kan voor bepaalde activiteiten middelen aanvragen bij VGC-Onderwijs. De richtlijnen en subsidieaanvraag vind u op de website.

https://www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/onderwijs/subsidies-educatieve-en-gezondheidsinitiatieven-van-scholen. Aanvragen vanaf 15 augustus tot 15 september.

 

Annulatie

Code geel

Na 11 september wordt bij annulering het volledige bedrag gefactureerd. De bevestigingsbrief die begin oktober naar de scholen wordt verstuurd, geldt als contract.

 • In geval van overmacht wordt in overleg naar een mogelijk alternatief gezocht. Indien dit niet lukt, worden geen annulatiekosten aangerekend. Contacteer het GC en vermeld bij annulatie de reden overmacht.
 • Scholen die niet komen opdagen, betalen de volledige som.
 • Scholen die laattijdig komen opdagen bij een activiteit en hierdoor niet meer kunnen deelnemen, dienen eveneens de volledige som te betalen.

Indien een school toch wenst te annuleren, zal er eerst samen naar een oplossing gezocht worden. Indien deze niet gevonden wordt, zal de activiteit toch aangerekend worden. Hoe sneller we op de hoogte zijn, hoe meer kans dat er een oplossing wordt gevonden.

Code oranje

Extra muros activiteiten zijn verboden door Nationale Veiligheidsraad. We zoeken samen naar een alternatief (vb. activiteit op school/klas, andere datum). Indien dit niet lukt kan er kosteloos geannuleerd worden.  

Code rood

Idem code oranje: alternatief of kosteloos annuleren. 

De kleurencode kan elk moment wijzigen, dus onze bevestiging is nooit 100% zeker.  

 

Veiligheidsmaatregelen Covid 19

Wat doen we zelf? 

 • Risicoanalyse van elke activiteit.
 • Veiligheidsvoorschriften opvolgen (poetsen van lokalen, voorzien van handgel, afstand houden, verluchten, looplijnen).
 • Opvolgen van de sectorspecifieke maatregelen zoals een beperking van 200 personen in de zaal. Er dient geen ruimte gelaten te worden tussen de verschillende klas- en schoolbubbels.

Wat verwachten we van de school? 

 • Goede communicatie.
 • Leerkrachten houden zich aan de veiligheidsmaatregelen en begeleiden hun leerlingen in het respecteren van dezelfde regels.
 • Beperken van het aantal begeleiders tot het strikt noodzakelijke. Contacteer het GC i.v.m. extra begeleiding.
 • Zieke leerlingen/begeleiders kunnen niet deelnemen aan de activiteiten.
 • Indien er na de activiteit een deelnemer besmet blijkt te zijn, is er meldingsplicht naar de organisator.