Projectwww

Door Zinnema e.a. partners

Theater Een nieuwe versie van Projectwww (Wie, Wat, Waarom) dat jongeren van het vierde, vijfde en zesde middelbaar de kans geeft om op scène hun eigen mening te uiten over thema’s die hen dagelijks bezighouden.

Zinnema (Het Vlaams Huis voor Amateurkunsten) zal in samenwerking met verschillende partners (gc De Rinck, cc Westrand, Lasso, LEAD e.a.) dit schooljaar opnieuw projectwww op poten zetten waarbij jong talent de kans krijgt om een unieke podiumervaring op te doen. Via verschillende podiumdisciplines werken jongeren uit Brussel en Vlaams-Brabant samen aan een productie vertrekkend vanuit hun eigen leefwereld en bouwen zo bruggen over de gemeente- en gewestgrenzen heen.

Projectwww (Wie, Wat, Waarom) geeft jongeren van het vierde, vijfde en zesde middelbaar de kans om op scène hun eigen mening te uiten over thema’s die hen dagelijks bezighouden: identiteit, de digitale wereld, social media enzoverder. Kortom, het gaat om onderwerpen waarmee de jeugd van vandaag zich kan identificeren. Hun standpunten gaan ze met elkaar uitwisselen in een dans/theaterproductie die allerlei artistieke vormen combineert.

Begin september wordt projectwww op school voorgesteld. Nadien kunnen geïnteresseerde jongeren deelnemen aan een kennismakingsworkshop, gegeven door professionele dansers en theatermakers om zich goed voor te bereiden en om vol zelfvertrouwen in het project te stappen. In oktober volgt een reeks repetities en krijgt de voorstelling gestalte.

Het eindresultaat van het project zal niet alleen als schoolvoorstelling maar ook als publieksoptreden getoond worden in Anderlecht (Zinnema) en Dilbeek (cc Westrand). 

 

Meer concreet
Begin september brengen twee coaches een bezoek aan de scholen om het project aan de jongeren voor te stellen om zo een aantal van hen warm te maken voor het project. We hopen dat ook jouw school tijd wil vrijmaken om hen te ontvangen. 
Woensdag 15 september is er een eerste kenningsmakingsworkshop en begin oktober starten de repetities. De leerlingen die intekenen zullen in de maanden oktober en november op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakantie aan een productie werken. Op 18 en 19 november wordt de productie in Zinnema gepresenteerd aan scholen alsook aan het brede publiek, op 23 en 29 november staan ze op het podium in cc Westrand. Ook jouw school kan daar zeker bij zijn!

Deelname is voor de jongeren volledig gratis.


Doelgroep(en):

3M
Secundair - 3de jaar
4M
Secundair - 4de jaar
5M
Secundair - 5de jaar
6M
Secundair - 6de jaar

Duur:

60 minuten

Prijs:

€ 2.00 / leerling

Aantal vrije plaatsen:

Zie de data onderaan

 Reserveren

Reservatie maken

Kies één van de onderstaande data

Datum Uur Locatie Vrije plaatsen Reserveer
do. 18-11-2021 10:30 Zinnema 200 Reservaties zijn al afgesloten
do. 18-11-2021 13:30 Zinnema 136 Reservaties zijn al afgesloten